Ir a página principal

Ir a página principal

Ir a página principal

TALLERES MOGA S.L. Pontepedra - Cabaleiros    15.683-Tordoia (A Coruña)     Tels.: 981 690 035    981 690 074      981 690 244

Cisternas 

Inyectores

de

Purín

Batidores

de

Purín

Gradas

de

Discos

Subsoladores

Desbrozadoras

Forestales

Astilladoras

Remolques

Rastrillos

Extendedores

de

Silo

Rodillo

Fresadora

CISTERNAS

Cistern de Purín

cisternas purin moga

Máquina destacada Certamen CIMAG 2013 (Silleda)

 

Ver información técnica

 

 

Ver información técnica

 
Cisternas para Purín o Aguas

cisternas agua moga

Ver información técnica

 
Cisternas para Trailer

cisternas trailer moga galicia

 
Cisternas para Camión

cisternas camion moga galicia

 
Cisternas Bebedero

De 2.000 litros a 4.000 litros con bomba H-1000 o sin bomba.

Ver información técnica

 
Cisternas Estabuladas
 

cisternas estabuladas moga galicia

INICIO

INYECTOR DE PURÍN

inyector purin moga

INICIO

BATIDOR DE PURÍN

Batidor de Purín Rígido de 6 o 8 Metros

batidor purin moga galicia

 
Batidor de Purín Articulado de 6 Metros

INICIO

GRADA DE DISCOS

grada de discos  moga galicia

INICIO

SUBSOLADORES

Subsolador de 5 o 7 brazos con o sin rodillo

subsoladores  moga

 
Subsolador de 1 brazo

INICIO

DESBROZADORAS FORESTALES

Con cabezal de cadenas

desbrozadoras moga

 
Con cabezal fijo

 
Desbrozadoras desplazables

INICIO

ASTILLADORAS

Astilladoras horizontales

astilladoras moga

 
Astilladoras verticales

INICIO

REMOLQUES

remolques moga galicia

INICIO

RASTRILLOS

rastrillos moga galicia

INICIO

EXTENDEDORES DE SILO

extendedores silo  moga

INICIO

RODILLO FRESADORA

rodillos fresadora  moga

INICIO